Thêm các điều kiện thẩm định trước khi cấp tín dụng cho khách hàng

Thông tin liên quan đến việc cấp tín dụng của ngân hàng

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã lấy ý kiến về dự thảo Thông tư liên quan đến việc quản lý rủi ro môi trường hoạt động cấp thẻ tín dụng. Theo đó, ngân hàng có quyền từ chối một số khách hàng. Cụ thể đối tượng bị từ chối là những khách hàng có dự án đầu tư, phương án kinh doanh không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, khách hàng vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Ngoài ra trong dự thảo cũng nêu thêm một số quyền cũng như các trường hợp bị từ chối cấp tín dụng. Để có thể tìm hiểu thông tin chi tiết, mời bạn theo dõi nội dung sau đây của chúng tôi.

Dự thảo Thông tư trong hoạt động cấp tín dụng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, các tổ chức tín dụng có các quyền như sau:

Quyền của các tổ chức tín dụng theo dự thảo

Theo dự thảo, TCTD có quyền tự chủ trong việc tổ chức đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá rủi ro môi trường của dự án đầu tư; phương án sản xuất; kinh doanh của khách hàng để thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng.

TCTD có quyền sử dụng kết quả đánh giá rủi ro môi trường của dự án của tổ chức có chuyên môn về môi trường hoặc kết quả đánh giá rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của TCTD khác.

Bên cạnh đó, TCTD có quyền từ chối cấp tín dụng đối với khách hàng có dự án đầu tư; phương án kinh doanh không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; vi phạm các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

Thông tin về việc cấp tín dụng của TCTD
MInh họa thông tin dự thảo liên quan đến thẻ tín dụng

Trường hợp TCTD không cấp tín dụng

Dự thảo cũng quy định TCTD không cấp tín dụng đối với các dự án đầu tư; phương án sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định tại luật bảo vệ môi trường.

TCTD thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng; trừ các hình thức cấp tín dụng, khoản cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn dưới hình thức chiết khấu; bao thanh toán; bảo lãnh ngân hàng; cho thuê tài chính; thẻ tín dụng. 

Đồng thời, việc xét đánh giá quản lý rủi ro môi trường không áp dụng đối với các khoản vay phục vụ đời sống;  cho vay tiêu dùng của công ty tài chính tiêu dùng; khoản cho vay đối với các dự án đầu tư; phương án kinh doanh thuộc các lĩnh vực thương mại; dịch vụ; lưu thông hàng hóa không phát thải chất thải; khí thải theo quy định tại luật Bảo vệ môi trường; các khoản đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ công tác quản lý của khách hàng vay vốn…

Các TCTD phải xây dựng và công bố chính sách về môi trường của tổ chức mình; bao gồm cam kết quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. Chính sách về môi trường của TCTD phải được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Ban điều hành.

Cấp thẻ tín dụng
Tăng cường giám sát trong hoạt động cấp tín dụng

Mục đích của việc ban hành Thông tư

Theo NHNN, Thông tư ban hành nhằm mục đích tạo ra khuôn khổ pháp lý chung; yêu cầu bắt buộc TCTD thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. 

Các nội dung tại dự thảo nhằm trước tiên là kiểm soát, hạn chế rủi ro cho TCTD khi xảy ra rủi ro môi trường; sau là tác động gián tiếp yêu cầu khách hàng vay vốn của TCTD tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng tới đầu tư, sản xuất – kinh doanh thân thiện với môi trường.

Thông tư này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022.

Vừa rồi là những thông tin về Thông tư liên quan đến việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dung. Những Thông tư này sẽ giúp các TCTD kiểm soát và hạn chế các rủi ro môi trường. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn nắm bắt được những quy định mới. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm những thông tin tài chính mới nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *