Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được xác định như thế nào?

Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được xác định như thế nào?

Có một vấn đề mà những doanh nghiệp và công ty chứng khoán hay gặp phải và băn khoăn, thắc mắc không biết phải làm như thế nào để có thể xác định tư cách của một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Để giải quyết việc này, Bộ Tài chính mới đây vừa có thông báo chính thức. Theo đó trong Thông cáo báo chí thường kỳ phát hành vào tháng 5/2021 đã nêu ra cách để xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Quy định này nằm trong văn bản Nghị định số 155/2020/NĐ-CP vào ngày 31/12/2020 do Chính phủ ban hành điều luật. Để tìm hiểu chi tiết mời quý vị theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi.

Điều luật xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Cụ thể, theo Điều 4, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức phát hành, công ty quản lý quỹ đầu tư phải có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua chứng khoán khi thực hiện chào bán chứng khoán riêng lẻ. Hay đăng ký lập quỹ thành viên.

Trường hợp ủy quyền, tổ chức phát hành, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải ký hợp đồng với công ty chứng khoán về việc xác định và lưu trữ tài liệu xác định. Trong đó quy định rõ quyền, trách nhiệm của các bên liên quan.

Điều luật xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Tổ chức phát hành, công ty quản lý quỹ đầu tư phải có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp – Ảnh minh họa

Đối với chứng khoán phát hành riêng lẻ được giao dịch tập trung; trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán. Công ty chứng khoán nơi bên đầu tư thực hiện giao dịch mua cổ phiếu có trách nhiệm làm việc sau. Đó là xác định tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp trước khi thực hiện giao dịch. Đối với chứng khoán phát hành riêng lẻ chưa được giao dịch tập trung. Tổ chức đăng ký, lưu ký có trách nhiệm xác định. Việc này thực hiện trước khi chuyển quyền sở hữu.

Trong thời hạn 01 năm kể từ thời điểm được công ty chứng khoán xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư không phải thực hiện xác định lại tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi tham gia mua chứng khoán chào bán riêng lẻ, chứng chỉ quỹ thành viên.

Những thông tin về điều luật xác định tư cách nhà đầu tư do Chính phủ ban hành

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 do Chính phủ ban hành. Trong đó quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Trong đó đã có hướng dẫn về cách thức xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp. Khi tham gia mua chứng khoán qua thực hiện chào bán riêng lẻ, đăng ký lập quỹ thành viên. Hoặc ủy quyền cho công ty thực hiện xác định hình thức đầu tư chuyên nghiệp.

Cụ thể tại Điều 4 –Xác định như thế nào là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Và Điều 5 – Tài liệu xác định và Khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã quy định thời hạn hiệu lực của điều trên. Thời hạn hiệu lực của xác nhận tư cách nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp 1 năm.

Những thông tin về điều luật xác định tư cách nhà đầu tư do Chính phủ ban hành
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 do Chính phủ ban hành xác định tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp

Đồng thời, mới đây, ngày 18/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có Công văn số 2098/UBCK-PTTT. Công văn gửi các công ty chứng khoán đề nghị hướng dẫn cho việc đầu tư chuyên nghiệp. Theo đó nhà đầu tư tham gia giao dịch sản phẩm Hợp đồng tương lai; trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *