Chế độ phụ cấp thâm niên giáo viên có gì đổi mới?

Chế độ phụ cấp thâm niên giáo viên có gì đổi mới?

Nghề giáo là một nghề cao quý, được xã hội yêu mến và kính trọng. Nhưng người làm nghề cũng gặp không ít khó khăn, và đặc biệt là khó khăn về kinh tế. Vậy nên để động viên các nhà giáo làm việc lâu năm mới đây Nghị định số 77/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành đã quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Nghị định quy định rõ ràng đối tượng, thời gian được hưởng và không được hưởng phụ cấp thâm niên, cách tính mức phụ cấp thâm niên. Đây là những điểm mới nổi bật của Nghị định mới này, đảm bảo chế độ này hướng đến đúng người với đúng mức hưởng.

Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên

Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên bao gồm:

  • Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.
  • Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập; mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).
  • Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên gồm: Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch; hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; trong quân đội, công an, cơ yếu và ở ngành, nghề khác (nếu có).
  • Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định; mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.
Giáo viên
Giáo viên sẽ có 5 thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên theo quy định mới (Ảnh minh họa)

Thời gian không tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên

Thời gian không tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên bao gồm:

  • Thời gian tập sự.
  • Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.
  • Thời gian nghỉ ốm đau; thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
  • Thời gian bị tạm đình chỉ công tác; hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.
  • Thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các quy định trên.

Mức phụ cấp thâm niên 5%

Nghị định cũng quy định cụ thể mức phụ cấp thâm niên. Theo đó, nhà giáo tham gia giảng dạy; giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng); được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng; cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng; và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp.

Cô giáo
Nhà giáo tham gia giảng dạy đủ thời gian quy định sẽ được hưởng mức phụ cấp thâm niên 5% (Ảnh minh họa)

Cách tính phụ cấp thâm niên hàng tháng

Mức tiền phụ cấp thâm niên = (Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp của viên chức + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có hiện hưởng) x Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ x Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng. Nghị định 77/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-8-2021. Tiếp tục theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều thông tin hấp dẫn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *