Chế độ nâng bậc lương thường xuyên có gì thay đổi?

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên có gì thay đổi?

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV để sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, chế độ nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông tư mới này đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2021 vừa qua. Thông tư đã bổ sung thêm 1 trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên. Đó là thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó Thông tư cũng bổ sung thêm thời gian kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên.

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên được bổ sung 1 trường hợp

Theo Thông tư 03/2021/TT-BNV, sẽ có 5 trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên. Các trường hợp đó là:

  • Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;
  • Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
  • Thời gian nghỉ ốm đau; tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc); theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
  • Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia; đi học; thực tập; công tác; khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ); nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.
  • Thời gian cán bộ, công chức, viên chức; và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.
5 trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên
Theo Thông tư 03/2021/TT-BNV, sẽ có 5 trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên

Trường hợp kéo dài xét chế độ nâng bậc lương thường xuyên

Bên cạnh đó, Thông tư 03/2021/TT-BNV cũng bổ sung quy định về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

Kéo dài 12 tháng

Trường hợp kéo dài 12 tháng đối với: Cán bộ bị kỷ luật cách chức; công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức; viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

Kéo dài 6 tháng

Trường hợp kéo dài 6 tháng đối với: Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo; viên chức bị kỷ luật cảnh cáo; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá; và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao; thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 6 tháng.

Khiển trách NLĐ
NLĐ bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo sẽ bị kéo dài 6 tháng xét nâng bậc lương thường xuyên (Ảnh minh họa)

Kéo dài 3 tháng

Kéo dài 3 tháng đối với các trường hợp sau:

  • Trường hợp vừa bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật; thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài; như quy định đã nêu trong Thông tư này.
  • Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm); thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật; tương ứng quy định nêu trong Thông tư này.
  • Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là Đảng viên bị kỷ luật Đảng: Nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính; thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên; theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính; nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính; thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng; tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính đã quy định…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *