Một số thông tin cơ bản về các loại hình dịch vụ tài chính

Các loại hình dịch vụ tài chính

Dịch vụ tài chính là những hoạt động liên quan mật thiết đến sự vận động và sử dụng vốn, tiền tệ trong nền kinh tế. Những thành tựu của nền kinh tế hiện đại có sự đóng góp rất lớn của loại hình dịch vụ này. Chúng ta “ chung sống” và “dựa vào” các dịch vụ tài chính một cách thường xuyên. Tuy nhiên, sau hậu quả cuộc khủng hoảng toàn cầu. Mọi người bắt đầu suy nghĩ lại và kêu gọi quy định chặt chẽ hơn đối với loại hình dịch vụ này. Vậy dịch vụ tài chính là gì? Hãy cùng bài viết của chúng tôi tìm hiểu thông tin cụ thể hơn về vấn đề này nhé!

Tổng quan về dịch vụ tài chính

Dịch vụ tài chính trong tiếng Anh là financial services. Financial Services hay dịch vụ này hiểu một cách đơn giản nhất; đó chính là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ hệ thống các dịch vụ kinh tế. Cung cấp bởi thị trường tài chính. Nói cách khác, các dịch vụ này có mối liên kết chặt chẽ đến quá trình sử dụng vốn, lưu chuyển tiền tệ trong nền kinh tế. Thuật ngữ này đôi khi cũng được sử dụng để gọi tên các tổ chức cung cấp những giải pháp về: tài chính, tiền đề, đầu tư. Chẳng hạn như ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, các công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty tín dụng,…

Dịch vụ tài chính
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Khái niệm này cũng có thể được hiểu là một sản phẩm, dịch vụ bất kỳ mang bản chất tài chính. Và là lĩnh vực đang được điều chỉnh, thảo luận bởi một biện pháp cho cơ quan Nhà nước. Hoặc một bên duy trì thực hiện quyền giám sát, quản lý. Loại hình dịch vụ này là những dịch vụ có liên quan chặt chẽ đến quá trình lưu chuyển và sử dụng vốn, tiền tệ trong nền kinh tế.

Các loại dịch vụ tài chính hiện nay

Sự phát triển của nền kinh tế thị trường; sự mở rộng không ngừng qui mô hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty. Đặc biệt là các công ty đa quốc gia. Cùng với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kĩ thuật đã làm xuất hiện nhiều loại dịch vụ của tài chính khác nhau. Bên cạnh một số loại dịch vụ truyền thống được thừa nhận chung. Như dịch vụ cho vay, nhận tiền gửi, thanh toán, môi giới, bảo lãnh. Tùy thuộc mức độ phát triển, mỗi quốc gia lại có các loại dịch vụ kinh tế với hình thức và qui mô khác nhau.

Tuy nhiên, có hai hệ thống phân loại thường được sử dụng để phân loại các loại hình dịch vụ này trên thế giới. Đó là hệ thống phân loại về các sản phẩm chủ yếu (CPC 91) và Hệ thống phân loại tiêu chuẩn các ngành công nghiệp (ISIC) của Liên hiệp quốc. Trong đó, WTO đã vận dụng cách phân loại dịch vụ của CPC. Để xây dựng danh mục các sản phẩm dịch vụ của mình và phân chia các dịch vụ về tài chính với 2 nhóm chính:

 • Dịch vụ bảo hiểm và những dịch vụ liên quan tới bảo hiểm
 • Dịch vụ ngân hàng và những dịch vụ tài chính khác.

Tìm hiểu về dịch vụ bảo hiểm

 • Bảo hiểm trực tiếp (bao gồm cả đồng bảo hiểm)
 • Tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm
 • Trung gian bảo hiểm như môi giới, đại lí
 • Các dịch vụ bổ trợ bảo hiểm như tư vấn thống kê bảo hiểm.

Các loại dịch vụ ngân hàng

Các dịch vụ Online Banking
Dịch vụ ngân hàng cũng là một trong những lĩnh vực thuộc dịch vụ tài chính
 • Những dịch vụ ngân hàng thông thường
 • Dịch vụ nhận tiền gửi và các nguồn tài chính phải hoàn trả khác từ nhân dân
 • Dịch vụ cho vay dưới các hình thức, bao gồm tín dụng tiêu dùng, tín dụng thế chấp, mua nợ và tài trợ các dịch vụ cho hoạt động giao dịch thương mại
 • Dịch vụ bảo lãnh và thế chấp
 • Dịch vụ cho thuê tài chính

Một số loại dịch vụ thuộc lĩnh vực tài chính khác

 • Dịch vụ kinh doanh chứng khoán và các sản phẩm phái sinh. Như hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn,…
 • Dịch vụ ngoại hối
 • Dịch vụ thanh toán và thanh toán bù trừ cho các tài sản tài chính. Bao gồm chứng khoán, các công cụ phái sinh và các công cụ tài chính được thỏa thuận khác
 • Dịch vụ quản lí tài sản như quản lí tiền mặt hoặc đầu tư gián tiếp. Tất cả các hình thức đầu tư tập thể, quản lí quĩ hưu trí; các dịch vụ tín thác, gửi tiền và lưu kho tiền tệ
 • Dịch vụ cung cấp và chuyển giao thông tin và xử lí dữ liệu tài chính và các phần mềm có liên quan. Do nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác cung cấp;

Thông qua các dịch vụ này được ngân hàng cung cấp. Các ngân hàng thương mại thực hiện vai trò tài trợ cho các khách hàng của mình một cách hiệu quả nhất. Các hình thức tài trợ như vậy phải nói đến như dịch vụ thanh toán nhờ thu, tín dụng chứng từ và chuyển tiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *