Điều chỉnh thông tin giao dịch điện tử BHXH ra sao?

Điều chỉnh thông tin giao dịch điện tử BHXH ra sao?

Theo quy định trước đây, khi có bất kỳ thay đổi nào về thông tin in trên sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) thì người lao động (NLĐ) phải tiến hành nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH để điều chỉnh. Hiện nay, giữa tình hình dịch bệnh phức tạp thì BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp giúp người dân có thể thực hiện trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng, tránh dịch bệnh. Theo đó, kể từ ngày 27/8/2021, cá nhân muốn thay đổi thông tin như họ tên, ngày sinh, giới tính (thông tin liên quan đến cấp lại sổ BHXH và/hoặc thẻ BHYT) trong tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH thì có thể thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH theo quy định trước 27/8/2021

Trước ngày 27/8/2021, với trường hợp điều chỉnh số CMND/hộ chiếu/CCCD; NLĐ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin để cơ quan BHXH cập nhật, điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu. Thủ tục như sau: Đầu tiên, cần chuẩn bị hồ sơ. Gồm có tờ khai và hồ sơ liên quan kèm theo. Sau đó, nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động; hoặc Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH (tùy trường hợp):

  • Người lao động: Nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan BHXH, Trung tâm Phục vụ HCC các cấp; hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích; hoặc giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Trường hợp giao dịch điện tử: cá nhân đăng ký nhận mã xác thực; và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam; hoặc qua Tổ chức I-VAN.
  • Người sử dụng lao động/Đại lý thu: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thông qua dịch vụ bưu chính công ích; hoặc giao dịch điện tử. Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử: Lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam; hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ; và gửi đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam; hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Sau đó, cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ; và giải quyết theo quy định. Phải giải quyết trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH
Trước đây, NLĐ phải tiến hành nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH để điều chỉnh

Điều chỉnh thông tin giao dịch điện tử BHXH từ 27/8/2021

Đăng nhập Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam

Truy cập Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Sau đó nhấn “Đăng nhập”. Chọn đăng nhập bằng tài khoản Cá nhân, nhập mã số BHXH, mật khẩu, mã kiểm tra rồi nhấn “Đăng nhập”

Thay đổi thông tin

Nhấn vào tên tài khoản (góc trên bên trái màn hình sau khi đăng nhập thành công), chọn “Thông tin tài khoản”. Tại giao diện Thông tin tài khoản, chọn biểu tượng hình chiếc bút hoặc chiếc ghim tại các trường thông tin để thay đổi, bổ sung thông tin: Sau khi cập nhật các thông tin cần thay đổi hoặc bổ sung, nhập mã kiểm tra rồi nhấn “Ghi nhận”. Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đã đăng ký, nhấn “Xác nhận”. Gửi hồ sơ thay đổi thông tin thành công; hệ thống hiển thị thông báo đã nhận hồ sơ và có thông tin về mã số hồ sơ.

Giao diện Thông tin tài khoản
Người dùng chọn biểu tượng hình chiếc bút hoặc chiếc ghim tại các trường thông tin để thay đổi, bổ sung thông tin

Lưu ý

  • Thay đổi địa chỉ liên hệ: Hệ thống tự động phê duyệt.
  • Thay đổi địa chỉ email: Hệ thống kiểm tra, nếu email chưa tồn tại trong hệ thống sẽ cho phép tự động cập nhật.
  • Thay đổi số điện thoại: Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại hiện tại và số điện thoại mới (thay đổi); nếu nhập đúng mã OTP, hệ thống sẽ tự động cập nhật thay đổi số điện thoại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *