Cổ phiếu HAG đang dần dần ổn định và kiểm soát được

Cổ phiếu HAG đang dần dần ổn định và kiểm soát được

Bản tin Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh-HOSE cho biết, ngày 20/4/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã ban hành Quyết định số 224 / QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giai đoạn 2020-1255,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 631,7 tỷ đồng tại ngày 31/12/2020. Đồng thời, công ty điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2018 và 2019 dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán nên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 là -4,766 tỷ đồng.

Sàn HOSE đã chuyển cổ phiếu HAG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát

Trước đó từ ngày 20/04, HOSE đã chuyển cổ phiếu HAG từ diện cảnh báo. Sang diện kiểm soát do Công ty lỗ ròng gần 1,256 tỷ đồng trong năm 2020. Đồng thời lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020. Ghi nhận âm gần 6,302 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện hồi tố số liệu năm 2018; và năm 2019 dẫn lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2019 âm hơn 4,766 tỷ đồng.

Sàn HOSE đã chuyển cổ phiếu HAG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát
Tập đoàn HAG

Ngày 30/08/2021, HOSE đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất. Soát xét bán niên năm 2021 của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai. Theo Báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế. Của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2021 là 18,21 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2021; là -7.371,6 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của công ty HAG

Báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán nhấn mạnh liên quan đến việc: khoản lỗ lũy kế của Tập đoàn là 7.371,6 tỷ đồng. Điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trong Thuyết minh 2.6. Cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ. Đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn. Tập đoàn đã điều chỉnh một số dữ liệu tương ứng trên báo cáo tài chính.Hợp nhất giữa niên độ để phản ánh các điều chỉnh nhằm. Sửa chữa các sai sót đã thực hiện trong kỳ trước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM tiếp tục duy trì diện kiểm soát. Đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 224/QĐ-SGDHCM ngày 20/04/2021; và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAG. Sau khi có Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của công ty.

HAG giải trình ý kiến vì vi phạm hợp đồng vay

Trong báo cáo tài chính soát xét, kiểm toán còn cho rằng. Tập đoàn đồng thời đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay.

Cổ phiếu HAG
Cổ phiếu HAG

HAG giải trình ý kiến nhấn mạnh này rằng. Tại ngày lập báo cáo tài chính bán niên 2021, HAG đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, t

Đối với BCTC bán niên soát xét 2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/06/2021 ghi nhận âm gần 7,371 tỷ đồng cộng với một số vấn đề trong Thuyết minh 2.6 (Giả định hoạt động liên tục) đã khiến đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Dù về phía HAG đã có gửi văn bản giải trình về vấn đề này đến HOSE, tuy nhiên, HOSE vẫn quyết định duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu của Công ty theo Quyết định số 224/QĐ-SGDHCM ngày 20/04/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *