Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc hiện nay

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc hiện nay

Đối với bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc thì mức đóng sẽ được quy định cụ thể dựa trên mức lương của người lao động (NLĐ) và bắt buộc NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tham gia. Theo quy định hiện hành thì tiền lương tháng đóng BHXH phải tuân theo hướng dẫn từ Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7/7/2021 sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Thông tư mới đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9 vừa qua. Vậy nên NLĐ và NSDLĐ phải cập nhật kịp thời để xác định khoản tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc có bao gồm và không bao gồm. Từ đó đóng đúng và đủ cho cơ quan BHXH.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo Thông tư 06/2021

Theo đó, từ ngày 1-1-2021 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH. Cụ thể như sau:

Mức lương theo công việc hoặc chức danh

Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc; hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng; theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm; hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian; để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

Trả lương
Tiền lương của NLĐ mà đã được quy định trong thang, bảng lương thuộc tiền lương tháng đóng BHXH (Ảnh minh họa)

Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động; tính chất phức tạp công việc; điều kiện sinh hoạt; mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến; hoặc tính chưa đầy đủ. (Không bao gồm: Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc; và kết quả thực hiện công việc của người lao động).

Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể; cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động; và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. (Không bao gồm: Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động).

Thỏa thuận hai bên
Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên cũng thuộc tiền lương tháng đóng BHXH (Ảnh minh họa)

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm khoản nào?

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động năm 2019 (tại Thông tư 59 là Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012), tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.”.

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/9/2021 và bãi bỏ khoản 1 Điều 15; khoản 1, 2 Điều 18 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Tiếp tục theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều thông tin hấp dẫn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *